Interní bariéry fungování marketingu

Vhodně nastavený marketingový plán je základ, ale co když jeho úspěšnost vázne? Podívejme se na nejčastější překážky v jeho implementaci a získání kýžených výsledků. Touto překážkou může být interní či externí jev, který negativně ovlivňuje děj. Interní bariéry: Marketingová komunikace každé firmy by měla být jejím odkazem, vždy je proto důležitá interní komunikace s interními zákazníky (zaměstnanci). […]

Mystery Shopping jako zdroj informací

Mystery Shopping je speciální druh výzkumu, který Vám přinese odpověď nejen na otázku, zda se obchodníci, prodejní personál a další zaměstnanci vhodně starají o stávající i potenciální zákazníky v souladu s pravidly Vaší firmy. Díky Mystery Shoppingu se totiž dozvíte i to, jakýma očima Vaši firmu vidí přímo zákazníci. Pomocí Mystery lze odhalit slabé i silné stránky […]

Výběr e-shopu z pohledu zákazníka

Zhruba čtvrtina nakupujících se při výběru internetového obchodu podívá nejprve do více e-shopů a mezi nimi zvolí nejvýhodnější nabídku. Druhá čtvrtina vyhledává ve srovnávači nejlevnějšího prodejce. Cca 20 % nakupujících jde rovnou do e-shopu, se kterým má dobrou zkušenost. Právě tyto informace vyplynuly z výzkumu Asociace pro elektronickou komerci. Co si z toho vzít, pokud jste vlastníkem […]

Specifika a hrozby rodinných firem

Rodinné firmy jsou nedílnou součástí většiny národních ekonomik. V České republice ovšem došlo k přerušení tradice rodinného podnikání v důsledku centrálně plánované ekonomiky. Odhaduje se proto, že rodinné firmy tvoří pouze 20 až 30 % HDP země. Ačkoliv rodinné firmy zároveň tvoří 80 % HPD veškerého světového podnikání. Největší existenční hrozbou rodinných firem je generační výměna, kterou podle […]

Marketingový plán 2016? Stále není pozdě!

Nový rok už je v plném proudu a značná část firem právě teď rekapituluje události roku 2015. Jak je to ale s marketingovým plánem? Samozřejmě vždy záleží na odvětví podnikání, ve kterém působíte, na jeho specifiku, apod. Ovšem ale i tady platí „čím dříve, tím lépe“. Ideální stav je mít připravený a odsouhlasený plán již […]

Jak obstát v soudobém světě hyperkonkurence

Globalizace a rozvoj technologií s sebou přináší mnoho příležitostí, jak oslovit zákazníky, i jak s nimi budovat dlouhodobý vztah, který je klíčem k pochopení jejich přání a tedy i k celkovému úspěchu. Ruku v ruce s tímto vývojem přichází, ale i hyperkonkurence, která má za důsledek vystupňovaný „boj“ o zákazníka. Úspěšná firma dokáže obstát v […]

Nadlinková a podlinková komunikace dříve a dnes

Nadlinková a podlinková komunikace: a kam se ona „linka“ ztratila?   Pojmy nadlinková (ATL above the line) a podlinková (BTL below the line) komunikace patří mezi starší výrazy z oblasti marketingu, které ale stále mnozí rádi používají. Tzv. nadlinková komunikace je tradiční komunikace využívající masová média. Patří sem proto reklama v rádiu, televizi, tisku apod. Podlinková […]

Nový nápad pro Vaše podnikání? Podnětů je mnoho!

Hledáte nový nápad pro své stávající podnikání? Využijte nápady Vašich zákazníků!   Máte sice spokojené zákazníky, ale Vaše podnikání se významně nerozšiřuje? Možná je čas na inovaci nebo nový úhel pohledu. Nebojte se získat zpětnou vazbu přímo od Vašich zákazníků! Jak informace od zákazníků získat? Existuje několik základních cest: – PAPI: klasické papírové formuláře – […]

Rizikové obory podnikání a eliminace nepříznivých vlivů

Každé podnikání s sebou přináší značné množství rizik, plynoucích jak z vnějších, tak vnitřních procesů. V České republice patří k nejrizikovějším oborům podnikání hlavně: – obchod (rizikovost 28,51 %) – pohostinství (27,60 %) – doprava (24,14 %) – stavebnictví (19,98 %). Naopak, mezi nejstabilnější a nejméně rizikové patří firmy z oblastí: – energetiky (stabilita 73,56 […]

Sociální sítě: jejich uživatelé a reklama

Sociální sítě obecně jsou v České republice nejpopulárnější u lidí ve věku 15 – 44 let. Nejmladší uživatelé jsou často i těmi nejaktivnějšími, ale zdaleka je nezajímají všechny sociální sítě. Například profesní síť LinkedIn je nejoblíbenější u lidí ve věku 25 – 44 let. Pokud ale chcete oslovit mladší publikum, bez Instagramu se neobejdete. Mimo […]