Malé a střední podniky: páteř naší ekonomiky

Ačkoliv denní zprávy často věnují značný prostor hlavně velkým nadnárodním korporacím a mezinárodním hráčům obecně, malé a střední podniky stále tvoří nepostradatelnou páteř, nejen české ale i evropské ekonomiky a zároveň mají značný vliv např. na zaměstnanost apod. Právě malé a střední podniky jsou důležitou entitou zejména z pohledu tvorby národního bohatství, ekonomického růstu, ale […]

Komunikační mix a jeho základní strategie: push x pull

Celkový marketingový komunikační mix firmy se skládá z reklamy, osobního prodeje, podpory prodeje, PR a samozřejmě také z přímého marketingu. Jeho cíle můžou být různé, odvíjí se od celkových cílů a vizí firmy. Nejčastějšími cíli bývají například: – informování o firmě / produktech / službách – zvýšení poptávky – stabilizace obratu – atd. Existují však […]

Přesycenost reklamou: Jde v současné době ještě zaujmout?

Běžný člověk žijící ve velkoměstě přijde denně do kontaktu v průměru se dvěma tisíci reklamních či komunikačních sdělení. Reklamy rapidně přibývá, což je jedním z důvodů, proč si lidé vědomě zapamatují mnohem menší množinu reklamních sdělení, než tomu bylo dříve. Přesto je reklama obecně jedním z nejefektivnějších nástrojů marketingu při propagaci firmy, čím je to […]

Analytici: Růst maloobchodních tržeb v ČR zrychlí na 4,6%

Maloobchodní tržby mají v druhé polovině roku 2015 stále růst, využijte proto potenciál svého podnikání a podpořte jej vhodnou propagací.   V návaznosti na květnová data Českého statistického úřadu mají podle českých analytiků růst maloobchodní tržby. Významný nárůst se očekává také v meziročním růstu tržeb internetových obchodů. Ředitel prodeje Expert Elektro Robin Weintritt zmínil, že odbyt […]

Mediální partnerství: Proč ho budovat a jaký má cíl?

Mediální partnerství patří mezi novější druh aktivit v rámci marketingové komunikace firmy. Často je zaměňováno s  pojmem sponzorství, ovšem mezi mediálním partnerstvím a sponzorstvím jsou zásadní odlišnosti. Na rozdíl od sponzorství, funguje mediální partnerství převážně na bázi reciprocity, výměny zboží a služeb za jiné zboží nebo služby. Financování tedy neprobíhá formou směny peněz. Na první pohled se tak může […]

Reklamní sdělení: Chápou Vaši zákazníci, co jim chcete říct?

Dojdete ve firmě k rozhodnutí investic do propagace činnosti, produktu nebo celé firmy. Dokonce si sami projdete cesty, jak veřejnost oslovit. Ale přesto Vaše snažení není úspěšné? Největší problém může být v samotné formě, obsahu i přenosu Vašeho sdělení. Jaké jsou nejčastější typy komunikačních šumů? Psychologický komunikační šum: Není sporu o tom, že na momentálním […]

Výstavy a veletrhy při propagaci podnikání v oblasti B2C i B2B

S nástupem nových technologií dostala propagace a prezentace firem úplně jiný rozměr. V obchodu se prolomily hranice a celkově například i geografické vzdálenosti. Jaké je tedy postavení tradičních veletrhů v tomto globálním prostředí? Výstavy a veletrhy jsou jedním z tradičních nástrojů marketingu. Největšího rozmachu dosahovaly hlavně v 19. století, kdy bylo vybudováno i pražské Výstaviště. […]

Komunikace firem přes sociální sítě: Má to smysl?

Nedávno jsme Vás informovali o nových pravidlech propagace podnikání, které je nutné vymezit díky rozvíjejícím se technologiím i samotnému přístupu zákazníků. Nepopiratelně stále roste obliba sociálních sítí. V České republice se jedná hlavně sociální sítě Facebook, Instagram a LinkedIn. Přes všechny trendy se některé české firmy obávají komunikace s veřejností právě přes sociální sítě. Důvodů je hned […]

Sociální odpovědnost firmy jako konkurenční výhoda

CSR Summit 2015: Sociální odpovědnost firmy jako konkurenční výhoda   CSR Summit neboli Summit Společenské odpovědnosti firem, je za námi a my pro Vás máme ty nejzajímavější poznatky a novinky. Co vlastně CSR je? Zjednodušeně řečeno, je to způsob udržitelného podnikání, které naprosto respektuje a uznává etické a společenské očekávání klientů i veřejnosti. Snad nikdo z […]

Nová pravidla v propagaci podnikání

Klasická reklama a její využití ve světě nových médií   Pryč je doba, kdy bylo hlavním pravidlem marketingu a propagace firmy maximální využití masové komunikace. Klasické mediatypy jako je například televize, rádio a tisk sice stále fungují, ale celá řada středních a menších firem v nich doslova utápí své peníze bez adekvátní návratnosti investic. Při […]