Guerilla marketing aneb konvence stranou

Zaujmout, šokovat, vyvolat rozruch a to díky neotřelé marketingové kampani, která se udrží v mysli veřejnosti dlouho dobu, to je guerilla marketing.   A co vlastně jde? Princip guerilla marketingu (partyzánského marketingu) je kreativní myšlenka, která díky dokonalé realizaci a načasování, v myslích veřejnosti doslova převálcuje tradiční reklamu a propagaci konkurenčních firem, realizovanou často pouze […]

Reklama funguje, ale co na ni říkají zákazníci?

Klasická reklama v televizi, rádiích i novinách, kdo by si svět bez ní ještě dokázal představit? Firmám přivádí nové zákazníky, médiím finance na jejich existenci a veřejnosti nepřeberné množství informací i podnětů k debatám nad absurditou nebo genialitou reklamních počinů i samotných tvůrců. Jednoduše řečeno: Reklama funguje a funguje velmi dobře. Otázkou ale zůstává, nakolik […]

Zvyky úspěšných firem: Zvyk na úspěch

Zvyky zákazníků i zaměstnanců, jak fungují a jak nejlépe využít jejich potenciál? Lidský mozek je z principu líný a tak většinu rozhodnutí v lidském životě řídí naučené zvyky. Zvyky řídí jak nákupní chování, tak jednání, práci i osobní život. Zautomatizované chování řídí bazální ganglie, ta se nachází ve středu lebky. Pokud se řídíme podle zvyků, aktivní […]

Důvěra jako nástroj úspěchu reklamní kampaně

K tomu, aby byli zákazníci ochotni koupit produkt nebo službu, je často nutná důvěra k prodejci. Důvěra může být větším důvodem ke koupi, než jen samotné vlastnosti výrobku a doprovodné služby. Samotná důvěra totiž vyvolává pocit jistoty plynoucí z přesvědčení, že partner komunikace (firma, prodejce) splní určitá očekávání. Důsledek? Pokud důvěra v prodejce zcela chybí nebo je jen […]

Význam barev při propagaci firmy

Začínáte podnikat nebo připravujete rebranding? Soustřeďte se na vhodný výběr barev pro logo i ostatní reklamní materiály   Není pochyb, že barvy působí na psychiku člověka a vyvolávají v nás nejrůznější emoce. Stejně tak, jako skutečnost, že do značné míry ovlivňují nákupní chování. Vnímání a chápání barev se liší i mezi kulturami, například mezitím, co […]

Úspěšné podnikání: Odlište se!

Buďte na trhu úspěšnější, rozklíčujte své přednosti   Najděte svou konkurenční výhodu Nabízíte dobrý produkt / službu, máte spokojené zákazníky, ale Vaše podnikání začíná stagnovat? Nejvyšší čas se odlišit od konkurence a vyzdvihnout na světlo přednosti své firmy. Konkurenční výhoda může mít mnoho podob, stěžejní je určit tu hlavní a opřít o ní celý svůj […]