Interní bariéry fungování marketingu

Vhodně nastavený marketingový plán je základ, ale co když jeho úspěšnost vázne? Podívejme se na nejčastější překážky v jeho implementaci a získání kýžených výsledků. Touto překážkou může být interní či externí jev, který negativně ovlivňuje děj.

Interní bariéry:

Marketingová komunikace každé firmy by měla být jejím odkazem, vždy je proto důležitá interní komunikace s interními zákazníky (zaměstnanci). Například i nastavení komunikace s klienty je v souladu s plánem marketingové komunikace. Hlavní bariérou je proto neinformovanost napříč celou firmou. Pokud marketingový plán vznikne a jeho realizace má být úspěšná, musí být vysvětlen a komunikován všem zaměstnancům, samozřejmě v rámci jejich pracovních kompetencí. Často tomu tak nebývá, což ale může být fatální chybou. Neinformovanost vede ke zmatkům, pocitům nedůvěry a je ideálním podhoubím ke vzniku fám.

Obzvláště důležitým faktorem je tu i kulturní aspekt a to hlavně ve firmách s mezinárodní působností, kde se na jenom pracovišti střetávají zdánlivě podobné kultury.

Komunikace uvnitř firmy je proto alfou a omegou pro maximální využití marketingových plánů.

Druhý typem jsou bariéry externí. Těm se budeme věnovat opět v jednom z dalších článků.

Mnoho úspěchů v podnikání přeje tým CCGS.