Jak obstát v soudobém světě hyperkonkurence

Globalizace a rozvoj technologií s sebou přináší mnoho příležitostí, jak oslovit zákazníky, i jak s nimi budovat dlouhodobý vztah, který je klíčem k pochopení jejich přání a tedy i k celkovému úspěchu. Ruku v ruce s tímto vývojem přichází, ale i hyperkonkurence, která má za důsledek vystupňovaný „boj“ o zákazníka. Úspěšná firma dokáže obstát v hyperkonkurečním prostředí pouze za předpokladu, že dokáže:

– získat aktuální a zároveň relevantní informace o trhu,

– využívat tyto informace teď a tady,

– operativně reagovat na neustálé změny trhy napříč všemi sekcemi firmy, ale přesto si udržet svou unikátní corporate identity.

Mnohé změny, které se na trhu dějí, by měly být reflektovány v marketingových plánech firmy. Pokud tomu tak není, pak v krátkodobém horizontu sice nemusíme zaznamenat neúspěch či dokonce ztrátu, ale v dlouhodobém horizontu to může být skutečný problém.

I malé a střední firmy by se proto měly zaměřit na controlling marketingu a prodeje.  Controlling je vlastně systém strategických a operativních metod a nástrojů pro samotné řízení firmy. Je orientován na budoucí vývoj, ale řeší i aktuální ekonomický vývoj firmy.

Více o strategickém a operativním controllingu a jeho využití pro Vás již nyní připravujeme do dalšího článku.