Komunikace firem přes sociální sítě: Má to smysl?

Nedávno jsme Vás informovali o nových pravidlech propagace podnikání, které je nutné vymezit díky rozvíjejícím se technologiím i samotnému přístupu zákazníků. Nepopiratelně stále roste obliba sociálních sítí. V České republice se jedná hlavně sociální sítě Facebook, Instagram a LinkedIn. Přes všechny trendy se některé české firmy obávají komunikace s veřejností právě přes sociální sítě. Důvodů je hned několik, například obava ze ztráty exkluzivity apod. Pravdou zůstává, že česká veřejnost chce komunikovat přes sociální sítě. Tuto skutečnost potvrzují i data posledního výzkumu Ipsosu, který přinesl zjištění, že komunikace přes sociální sítě se stává běžnou už i v bankovních službách.

Jaký je závěr reprezentativního výzkumu?

Třetina lidí sleduje svou banku na sociálních sítích. Každý šestý pak se svou bankou na sociální síti komunikuje.

Využívání sociálních sítí tak proniklo už i do bankovnictví, tedy služby, která je realizována díky vysoké míře důvěry. Přeci jen, v bankovnictví jde čistě o finance a díky své dlouhé historii bylo bankovnictví vždy vnímáno jako speciální a svým způsobem unikátní druh instituce, kam klienti svěřují své celoživotní výdobytky.

Neobávejte se proto komunikace s veřejností přes sociální sítě, Vaši klienti na to čekají.