Komunikační mix a jeho základní strategie: push x pull

Celkový marketingový komunikační mix firmy se skládá z reklamy, osobního prodeje, podpory prodeje, PR a samozřejmě také z přímého marketingu. Jeho cíle můžou být různé, odvíjí se od celkových cílů a vizí firmy.

Nejčastějšími cíli bývají například:

– informování o firmě / produktech / službách

– zvýšení poptávky

– stabilizace obratu

– atd.

Existují však dvě základní strategie komunikačního mixu pull a push strategie:

1) Push strategie neboli strategie tlaku, využívá propagaci směrem od výrobce ke spotřebiteli. Výrobce propaguje svůj produkt velkoobchodům, ti následně maloobchodům a v závěrečné fázi, maloobchody propagují produkt přímo spotřebitelům.

2) Pull strategie neboli strategie tahu, funguje opačně. V první řadě výrobce využije reklamu a propagaci, aby oslovil spotřebitele. Ti začnou poptávat zboží u maloobchodů, maloobchody u velkoobchodů a velkoobchody u výrobce.

Obě strategie mohou být využívány jednotlivě nebo lze fungování obou strategií využít současně. Ovšem vždy by měla být volba strategie i volba celkové skladby komunikačního mixu provedena na základě hluboké znalosti situace na trhu, tedy na základě analýzy zákazníků, konkurence apod.