Mediální partnerství: Proč ho budovat a jaký má cíl?

Mediální partnerství patří mezi novější druh aktivit v rámci marketingové komunikace firmy. Často je zaměňováno s  pojmem sponzorství, ovšem mezi mediálním partnerstvím a sponzorstvím jsou zásadní odlišnosti.

Na rozdíl od sponzorství, funguje mediální partnerství převážně na bázi reciprocity, výměny zboží a služeb za jiné zboží nebo služby. Financování tedy neprobíhá formou směny peněz. Na první pohled se tak může zdát, že je mediální partnerství „levná“ forma propagace, na druhou stranu mediální partnerství vyžaduje i dlouhodobé budování vztahů s médii, což přináší mnohé další nepřímé náklady.

Pro firmu a její marketingové aktivity je důležité mediální partnerství z hlediska tvorby image, rozšiřování a aplikaci CSR aktivit (aktivit v rámci společenské odpovědnosti firmy). Pokud je marketingová komunikace zaměřena na image, jde firmě o vytvoření ideálního obrazu v očích veřejnosti a zlepšení stávajících vztahů s cílovými skupinami. Právě mediální partnerství je ideálním nástrojem pro posílení povědomí o značce a jejích preferencích.

Výběr nejvhodnějšího média pak závisí na konkrétním mediálním plánu firmy. Každé jednotlivé médium (televizní nebo rozhlasová stanice, časopis, … ) má své hodnoty, cíle a image, nezapomeňte proto, že výběr média definuje i hodnoty, cíle a vize Vaší firmy.

Zpracování a realizace celé marketingové kampaně nebo poradenství a analýza současných aktivit? Obraťte se na nás: info@ccgs-marketing.cz