Mystery Shopping jako zdroj informací

Mystery Shopping je speciální druh výzkumu, který Vám přinese odpověď nejen na otázku, zda se obchodníci, prodejní personál a další zaměstnanci vhodně starají o stávající i potenciální zákazníky v souladu s pravidly Vaší firmy. Díky Mystery Shoppingu se totiž dozvíte i to, jakýma očima Vaši firmu vidí přímo zákazníci.

Pomocí Mystery lze odhalit slabé i silné stránky jak mailové, telefonické, tak i osobní komunikace.

Jak celý proces funguje?

Mystery zákazník (profesionální tazatel) simuluje reálný nákup či diskuzi s předem naplánovaným scénářem. Vše probíhá jako klasická interakce obchodníka se zákazníkem a Vy se tak můžete dozvědět reálnou interakci Vašich obchodníků s klientelou. Po opuštění prodejny, klientského centra, apod. tazatel následně zaznamená všechny důležité momenty interakce s prodejcem. Tato data se dále analyzují a jejich výstupy pomohou vyprecizovat marketingový plán či scénář komunikace se zákazníky.

Marketingový výzkum = cesta, jak poznat své zákazníky.