Nadlinková a podlinková komunikace dříve a dnes

Nadlinková a podlinková komunikace: a kam se ona „linka“ ztratila?

 

Pojmy nadlinková (ATL above the line) a podlinková (BTL below the line) komunikace patří mezi starší výrazy z oblasti marketingu, které ale stále mnozí rádi používají. Tzv. nadlinková komunikace je tradiční komunikace využívající masová média. Patří sem proto reklama v rádiu, televizi, tisku apod. Podlinková komunikace je oproti tomu pojem zahrnující podporu prodeje, PR, sponzoring, propagaci nebo místě prodeje.

Kde se vlastně ona „linka“ vzala? Vysvětlení je prosté a sahá do historie deníku SUN, kde účetní sepisoval položky a nakreslil pod nimi linku, pod níž následoval součet za tyto aktivity.

Pokud se nad klasickým dělením nadlinkové a podlinkové komunikace zamyslíme nyní, je na první pohled zřejmé, že rozdíly mezi těmito typy komunikace se postupně stírají a není již potřebné dělit komunikaci s veřejností tímto stylem.

Mnohem větší apel, než na úzkoprsé škatulkování komunikace, proto dáváme na komplexní a funkční modely marketingové komunikace, které přinesou kýžené výsledky.