Přesycenost reklamou: Jde v současné době ještě zaujmout?

Běžný člověk žijící ve velkoměstě přijde denně do kontaktu v průměru se dvěma tisíci reklamních či komunikačních sdělení. Reklamy rapidně přibývá, což je jedním z důvodů, proč si lidé vědomě zapamatují mnohem menší množinu reklamních sdělení, než tomu bylo dříve. Přesto je reklama obecně jedním z nejefektivnějších nástrojů marketingu při propagaci firmy, čím je to způsobeno?

 

Ne každá reklamní kampaň přinese očekávané výsledky, stěžejní je komplexnost řešení a to hlavně v období plánování reklamních kampaní.

 

Vhodné zacílení
Dnes existuje celá řada komunikačních kanálů, stovky televizních kanálů, nepřeberné množství magazínů, apod. Ještě několik let zpátky existovalo jen omezené množství médií a tak pravděpodobnost, že oslovíte právě ty své potenciální zákazníky a klienty, byla mnohem větší. Ani dnes ovšem není nic ztraceno. Klíč k úspěchu je v zacílení. Nestačí pouze vědět, že Vaši cílovou skupinou jsou lidé 30+, kteří žijí v Praze. Je potřeba tuto cílovou skupinu doslova „vymodelovat“. Například.: Jaké mají společné zájmy? Na jaká místa rádi chodí o volný čas? …

 

Načasování
Pokud vyberete vhodné médium ke komunikaci se svojí cílovou skupinou, není vždy ještě úplně vyhráno. Reklamní spot trvá většinou okolo 30 vteřin, je tedy poměrně velké riziko, že zrovna Váš potenciální zákazník daný televizní kanál sledovat nebude a místo toho zrovna poslouchá rádio nebo sportuje. Pokud si tedy vymodelujete cílovou skupinu, nezapomeňte na vybudování časového plánu, který Vám odpoví na otázku: Co právě teď můj potenciální zákazník dělá a co bude dělat v příští hodině?

 

Komplexnost
Jak vyplývá z výše napsaného, komunikovat musíte ke svým zákazníkům mnoha směry. Jen reklama sama o sobě nestačí.

 

Jedinečnost
Jistě sami znáte situaci, kdy se díváte na televizi a zrovna běží reklamní spoty. Kolik reklamních spotů si běžně zapamatujete? Pravděpodobně mnoho ne. Pokud tedy zastihnete potenciální zákazníky ve správném čase, na správném místě, nenechte je Vaše sdělení přehlédnout. Nápad, inovace, jedinečnost, bez toho budou velké finanční sumy investované do marketingu k ničemu.
V cestě za úspěšnou reklamní kampaní jsou i další důležité momenty a proměnné, jako je síla podvědomí, konkurence, apod., o nichž Vás budeme informovat v dalších článcích.

 

Zajímají Vás možnosti propagace Vaší firmy? Neváhejte se na nás obrátit!