Reklamní sdělení: Chápou Vaši zákazníci, co jim chcete říct?

Dojdete ve firmě k rozhodnutí investic do propagace činnosti, produktu nebo celé firmy. Dokonce si sami projdete cesty, jak veřejnost oslovit. Ale přesto Vaše snažení není úspěšné? Největší problém může být v samotné formě, obsahu i přenosu Vašeho sdělení.

Jaké jsou nejčastější typy komunikačních šumů?

Psychologický komunikační šum: Není sporu o tom, že na momentálním stavu příjemce sdělení záleží. Je velmi důležité jakou má náladu, jaké právě prožívá emoce, ale i jaké má hodnoty apod. Problémům s psychologickým komunikačním šumem předejdete především přesným definováním cílové skupiny.

Sémantický komunikační šum: Když dva říkají totéž, není to totéž. Každý vnímá významy slov subjektivně, v závislosti na věku, vzdělání, ale i dalších faktorech. Je proto na místě, dívat se na reklamní sdělení z několika úhlů a sestavit ho tak, aby opravdu dávalo smysl nejen Vám, ale hlavně Vašim zákazníkům.

Fyzický komunikační šum: Fyzický šum může být šumění v telefonu nebo v rádiu, kde právě Váš reklamní spot běží. Zrnění obrazovky televize nebo nekvalitní tisk magazínu apod.

Fyziologický komunikační šum: Výslovnost, akcent apod. jak na straně mluvčího, tak na straně zákazníka.

Mezitím, co s fyzickým a fyziologickým komunikačním šumem často nic udělat nemůžeme, tak sémantický a psychologický komunikační šum je tím, co si opravdu zaslouží pozornost a co můžeme ovlivnit.

Důležité je také vždy vědět ke komu mluvíte. Pomoci může vytvoření fiktivního ideálního zákazníka.

Zpracování a realizace celé propagační kampaně nebo poradenství a analýza současných aktivit? Obraťte se na nás!

info@ccgs-marketing.cz