Rizikové obory podnikání a eliminace nepříznivých vlivů

Každé podnikání s sebou přináší značné množství rizik, plynoucích jak z vnějších, tak vnitřních procesů. V České republice patří k nejrizikovějším oborům podnikání hlavně:
– obchod (rizikovost 28,51 %)
– pohostinství (27,60 %)
– doprava (24,14 %)
– stavebnictví (19,98 %).

Naopak, mezi nejstabilnější a nejméně rizikové patří firmy z oblastí:
– energetiky (stabilita 73,56 %)
– školství a zdravotnictví (69,88 %)
– nemovitostí (55,47 %)
– zemědělství (51,17 %).

Ač statistiky rizikovosti jednotlivých oborů podnikání nemusí vypadat příliš pozitivně, pravdou je, že mnohým rizikům lze předcházet pomocí včasné analýzy a deskripce možných problémů. Při plánování podnikatelských aktivit by tedy neměly chybět analýzy trhu, konkurence, ale i analýzy situace a názorů vnitřních i vnějších zákazníků. Vhodným využitím informací z analýz, zahrnutých do budoucích obchodních i marketingových plánů, se pak můžete snadno vyhnout mnohým rizikovým situacím.

Kontaktujte nás ohledně zpracování analýz a následného zakomponování výsledků do Vašeho plánu marketingové komunikace pro příští období!
Více informací na: info@ccgs-marketing.cz