Specifika a hrozby rodinných firem

Rodinné firmy jsou nedílnou součástí většiny národních ekonomik. V České republice ovšem došlo k přerušení tradice rodinného podnikání v důsledku centrálně plánované ekonomiky. Odhaduje se proto, že rodinné firmy tvoří pouze 20 až 30 % HDP země. Ačkoliv rodinné firmy zároveň tvoří 80 % HPD veškerého světového podnikání.

Největší existenční hrozbou rodinných firem je generační výměna, kterou podle údajů Asociace malých a středních podniků nepřežije cca 70 % firem. Situace je o to alarmující, že přesto, že se blíží první masivní předávání rodinných firem mladším generacím, tak polovina rodinných firem ještě nezačala nástupnictví řešit.

Přitom platí jednoduché pravidlo: Rodinné firmy s vhodně nastaveným systémem marketingové podpory, řízení a rozhodování mají větší šanci udržet si svou pozici a nadále budovat své postavení na trhu spíše, než rodinné firmy, které této problematice nevěnují pozornost.

Věnujte proto marketingové komunikaci své firmy adekvátní pozornost.