Výstavy a veletrhy při propagaci podnikání v oblasti B2C i B2B

S nástupem nových technologií dostala propagace a prezentace firem úplně jiný rozměr. V obchodu se prolomily hranice a celkově například i geografické vzdálenosti. Jaké je tedy postavení tradičních veletrhů v tomto globálním prostředí?

Výstavy a veletrhy jsou jedním z tradičních nástrojů marketingu. Největšího rozmachu dosahovaly hlavně v 19. století, kdy bylo vybudováno i pražské Výstaviště. S nástupem masových médií vliv veletrhů začal uhasínat, avšak veletrhy i výstavy se konají dál. Například tento týden proběhl Prague Design Week, prodejní výstava českých firem i jednotlivých designérů.

Jak vlastně funguje veletrh z psychologického hlediska?

Je důležité uvědomit si, že návštěvníci / potenciální zákazníci jdou na veletrh cíleně, to znamená, že jsou otevřenější impulzivnímu nákupu. Mimo to, je pro ně veletrh novým prostorem, na rozdíl například od obchodního centra. Jsou tedy citlivější na impulzy a lze je snadněji oslovit. Dalším důležitým pocitem je i pocit určité jedinečnosti. Veletrh je totiž často časově omezen na týden nebo měsíc. A právě tyto všechny aspekty je potřeba vhodně využít, nejlépe podle modelu EIEP: EXPOSURE, INTERRUPTION, ENGAGEMENT, PURCHASE (v překladu: expozice, vyrušení, zaujetí, nákup).

Mnoho vystavovatelů a prodejců často zapomíná na zapojení všech smyslů potenciálních zákazníků. Využijte toho, že potenciální zákazník stojí naproti Vám, vytvořte takovou expozici, abyste zaujali všechny jeho smysly (zrak, hmat, sluch,…). Uvědomme si, že při televizní nebo rozhlasové reklamě lze zaujmout pouze dva smysly.  Čím komplexnější Vaše prezentace bude, tím lepší vztah můžete s potenciálním zákazníkem navázat.

Veletrh tak může být příležitostí, jak si upevnit vztahy s konkrétními zákazníky, respektive, jak vyvolat a upevnit jejich důvěru. Nelze tedy od účasti na veletrhu očekávat okamžité zvýšení prodeje, je to spíše investice do prestiže Vaší firmy.

Uvažujete o účasti na veletrhu? Přemýšlíte zda je veletrh ideální cestou, jak oslovit Vaše zákazníky nebo potřebujete kreativní nápad, jak zákazníky oslovit? Kontaktujte nás na info@ccgs-marketing.cz